Portfoli
Política de privadesa

Política de privadesa


El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Es per això que queda totalment prohibit usar les imatges per motius professionals, compartir sempre la versió original i mencionant l’autor. Tambè en queda prohibida la imitació d’aquesta web i per tant tambè el contingut.

Última actualització: març del 2021

Pàgina creada gràcies al concurs Wapps.cat de la Fundació .cat

Aquesta pàgina te llicència:

CC BY NC SA

Allotjada a dondominio.com